Giải thích từ vựng PCCC

Phòng cháy (Fire prevention)
Tổ hợp các giải pháp tổ chức và kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho con người, ngăn ngừa sự cố cháy, hạn chế lan truyền cháy cũng như tạo ra các điều kiện để dập cháy hiệu quả

Sự cháy (Combustion)
Phản ứng Ôxy hóa tỏa nhiệt của một chất có kèm theo ít nhất một trong ba yếu tố: ngọn lửa, phát sáng, sinh khói

An toàn cháy của nhà, công trình (hạng mục công trình) [Fire safety for buildings, constructions (parts of constructions)]
Tình trạng của đối tượng công trình, ở đó khả năng ngăn ngừa cháy và khả năng bảo vệ chống cháy của công trình phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn đề ra.

Bảo vệ chống cháy (Fire protection)
Tổng hợp các biện pháp tổ chức và các giải pháp kỹ thuật, nhằm ngăn ngừa tác động của các yếu tố nguy hiểm cháy lên con người và hạn chế thiệt hại vật chất do cháy gây ra.

Bộ phận ngăn khói (Smoke barrier)
Bộ phận được dùng để định luồng, chứa và/hoặc ngăn cản sự lan truyền của khói (sản phẩm khí của đám cháy).
CHÚ THÍCH: Các bộ phận ngăn khói còn có thể được gọi là: màn ngăn khói, màn kín khói, màn chặn khói (Smoke Curtains, Smoke Blinds, Smoke Screens).

Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng (Fire hazard class of building’s elements)
Đặc trưng phân nhóm của cấu kiện xây dựng, dựa trên các mức khác nhau của thông số kết quả thí nghiệm gây cháy cho vật liệu cấu thành của cấu kiện xây dựng theo các tiêu chuẩn quy định.

Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà (Fire hazard class of building’s structure)

Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà được xác định theo cấp nguy hiểm cháy của các cấu kiện xây dựng chủ yếu của nhà

Chiều cao tia nước đặc (Height of jet, solid)
Chiều cao tia nước đặc được lấy bằng 0,8 lần chiều cao tia nước phun theo phương thẳng đứng.

Họng nước chữa cháy (Hose statation)
Tổng hợp các thiết bị chuyên dùng gồm van khóa, vòi, lăng phun được lắp đặt sẵn để triển khai đưa nước đến đám cháy.

Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng (Classifications by occupancy)
Đặc trưng phân nhóm của nhà (hoặc các phần của nhà) dựa trên đặc điểm sử dụng của chúng và theo các yếu tố có thể đe dọa tới sự an toàn của người trong trường hợp xảy ra cháy, có tính đến các yếu tố tuổi tác, trạng thái thể chất, khả năng có người đang ngủ, …của nhóm người sử dụng theo công năng chính.

Khoang cháy (Fire compartment)
Một phần của ngôi nhà được ngăn cách với các phần khác của ngôi nhà bằng các tường ngăn cháy loại 1