[YÊU CẦU TUYỂN DỤNG] - Senior Cost & Contract Executive / Nhân viên cao cấp quản lý Chi phí & Hợp đồng

Một trong những cách để định hướng con đường sự nghiệp của mình (Mong muốn nghề nghiệp, những kỹ năng cần phải trau dồi, củng cố và học hỏi thêm) đó là phân tích các yêu cầu của nhà tuyển dụng. Ví dụ như yêu cầu sau đây của nhà tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Take the following tasks and responsibilities for the delivery and operation of assigned projects:

 • Assist in preparing project preliminary budget and updating the preliminary budget, cost control and monitoring;
 • Assist in the appointment of QS Consultants and monitor their performance
 • Carry out cost economic study of alternative materials together with design;
 • Liaise with QS Consultants on Pre-Qualification of Contractors and preparation of tender documents;
 • Review bidding and submission, organise tender interviews, contract negotiations and document management;
 • Evaluate the Variation Orders/ Interim Payment Claims submitted from Consultants/ Contractors for making payments;
 • Make orders/ procurements with the suppliers;
 • Ensure the above tasks completed within timeline and budget for smooth operation of the project.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • University Degree in Construction Management, Civil Engineering, Quantity Surveying or equivalent.
 • Add: Relative certificates for work (if any): Construction Supervision, Tender and Project management…
 • Minimum of 5-years of working experience at the position of Quantity Surveying or Contract Management.
 • Well versed in Microsoft Excel, Words and Power Point
 • Speaking and writing fluently in English language is preferable
 • Analytical thinking & “Can-do” attitude
 • Prudent risk-taking; Initiative
 • Problem solving
 • Mature
 • Ethical & Integrity
 • Result-oriented
 • Good command of English skills
 • Good understanding about the construction market rates.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm sau trong việc bàn giao và vận hành các dự án được giao:

 • Hỗ trợ chuẩn bị ngân sách sơ bộ của dự án và cập nhật ngân sách sơ bộ, kiểm soát và giám sát chi phí;
 • Hỗ trợ bổ nhiệm Tư vấn khối lượng QS và giám sát hiệu suất làm việc của họ;
 • Thực hiện nghiên cứu hiệu quả kinh tế về chi phí của vật liệu thay thế so với thiết kế gốc;
 • Liên lạc với Tư vấn khối lượng QS về Sơ tuyển Nhà thầu và chuẩn bị hồ sơ mời thầu;
 • Rà soát đấu thầu và đệ trình, tổ chức phỏng vấn thầu, đàm phán hợp đồng và quản lý tài liệu;
 • Đánh giá các Yêu cầu phát sinh (Variation Order)/ Yêu cầu thanh toán tạm thời do Tư vấn khối lượng/ Nhà thầu đệ trình để thực hiện thanh toán;
 • Lập đơn đặt hàng/mua sắm với các nhà cung cấp;
 • Đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trên trong thời hạn và ngân sách để dự án vận hành trôi chảy.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Một số các kỹ năng mà nhà tuyển dụng yêu cầu:

 • Bằng đại học về Quản lý xây dựng, Xây dựng dân dụng, QS, …
 • Các chứng chỉ: Đấu thầu, Quản lý dự án, Giám sát xây dựng, …
 • Tiếng Anh