Thủ thuật AutoCAD

Vấn đề: Lỗi khi in bảng Excel chèn trong Cad bị đen
Khi chèn 1 bảng excel vào trong CAD và dùng lệnh in thường gặp vấn đề toàn bộ bảng excel sẽ chỉ thành một ô màu đen.

Giải pháp:
Ấn vào bảng excel và sử dụng lệnh Properties để hiện bảng PROPERTIES. Bạn sẽ thấy ở dòng “Plot Quality” đang để là Monochrome.

Bạn chọn lại thành High graphics

Sau đó tiến hành lệnh in bình thường.