Tài liệu hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Vấn đề tiết kiệm năng lượng trong ngành Xây dựng liên quan trực tiếp đến các yếu tố như lớp vỏ bao che, hệ thống thông gió, điêu hòa không khí, chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo, QCVN 09:2013/BXD có nội dung dài đến 40 trang, gồm 38 vấn đề, đến QCVN 09:2017/BXD rút xuống còn khoảng 20 trang và 18 vấn đề. Rõ ràng nội dung là đã được đơn giản hóa và thuận lợi hơn rất nhiều.

Qua việc thực hiện và khảo sát các công trình trình diễn trong thực tế cho thấy, khả năng tuân thủ quy chuẩn của các chủ đầu tư là rất lớn, trong khi chi phí vận hành giảm từ 27 – 36% đối với bệnh viện, 20 – 27% đối với nhà chung cư, tương đương với chi phí đầu tư tăng lên 4% với bệnh viện và 1% đối với nhà chung cư, khả năng thu hồi vốn trong khoảng từ 2 – 5 năm.

Các nội dung của QCVN 09:2017/BXD đi vào thực chất vấn đề hơn. Phạm vi điều chỉnh không thay đổi, chủ yếu là các công trình thuộc nhóm: Văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và chung cư. Các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh gồm: Các lớp phủ bao che (tường không xuyên sáng, xuyên sáng); thông gió tự nhiên, nhân tạo, điều hòa không khí; chiếu sáng (tự nhiên, nhân tạo); thiết bị sử dụng điện khác (thang máy, động cơ điện, nước nóng…).

Lưu ý, các công trình này phải có diện tích sàn lớn hơn hoặc bằng 2.500m2. Lớp vỏ bao che của công trình rất quan trọng, phải kiểm soát lớp vỏ này vì nó ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tiêu hao năng lượng sử dụng trong công trình.

Link tải tài liệu: Hướng dẫn áp dụng quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả