Sáu hướng chính để phát triển trong bối cảnh gián đoạn

Sáu hướng chính để phát triển trong bối cảnh gián đoạn.

Những người tham gia trong chuỗi giá trị của ngành xây dựng – kiến trúc sư, nhà thiết kế, kỹ sư, nhà cung cấp vật liệu xây dựng, nhà thầu, công ty vận hành và bảo trì – cần chuẩn bị chiến lược và thực hiện các bước đi đúng đắn để phát triển trong bối cảnh các công nghệ và xu hướng mới có thể gây ra sự gián đoạn. Tuy nhiên, vô số những thay đổi tiềm năng trong ngành sẽ gây khó khăn cho việc dự đoán tương lai. Để gợi mở, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, cùng với Tập đoàn Tư vấn Boston và hơn 30 công ty hàng đầu trong thế giới xây dựng, đã tạo ra ba kịch bản tương lai để chuẩn bị cho ngành này trước một loạt các tương lai có thể xảy ra:

• Xây dựng trong thế giới ảo. Trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống phần mềm và thiết bị xây dựng tự động thay thế hầu hết các công việc thủ công trong toàn bộ chuỗi giá trị kỹ thuật và xây dựng.

• Các nhà máy vận hành thế giới. Các hoạt động xây dựng chủ yếu chuyển sang các nhà máy và ngành công nghiệp sử dụng các nguyên tắc tinh gọn và quy trình sản xuất tiên tiến để chế tạo sẵn các mô-đun mà sau đó được lắp ráp tại chỗ.

• Xây dựng xanh. Ngành xây dựng sử dụng các công nghệ bền vững và vật liệu mới để đáp ứng các quy định khắt khe về môi trường.

Hiện vẫn chưa rõ việc xây dựng sẽ theo hướng nào và rất có thể trong tương lai sẽ bao gồm các yếu tố của cả ba kịch bản. Các mô hình kinh doanh, chiến lược và khả năng hiện tại sẽ không đủ đáp ứng trong bất kỳ thế giới tương lai nào. Điều này nhấn mạnh một thực tế rằng những người tham gia trong chuỗi giá trị xây dựng cần phải chuẩn bị chiến lược.

Nhiều hành động được đề xuất chỉ liên quan đến một kịch bản cụ thể, nhưng sáu hành động chính sẽ phù hợp trong bất kỳ tương lai nào có thể xảy ra.

• Thu hút nhân tài mới và xây dựng các kỹ năng cần thiết – vì bất kỳ kịch bản nào trong tương lai đều đòi hỏi nhân tài có các kỹ năng khác biệt đáng kể so với lực lượng lao động ngày nay sở hữu và các quy trình nâng cao kỹ năng phù hợp phần lớn chưa được áp dụng.

• Tích hợp và hợp tác trong suốt chuỗi giá trị của ngành xây dựng – vì ngành xây dựng được đặc trưng bởi một chuỗi giá trị rời rạc và phân mảnh cao, điều này cản trở các luồng dữ liệu liền mạch và các hệ thống tích hợp rất cần thiết trong bất kỳ kịch bản nào trong tương lai.

• Áp dụng công nghệ tiên tiến trên quy mô lớn – do ngành xây dựng chậm áp dụng công nghệ mới và vẫn phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công và công nghệ máy móc, dẫn đến năng suất thấp.

Các hành động chính khác là:
• tối đa hóa việc sử dụng dữ liệu và mô hình kỹ thuật số trong suốt các quy trình;
• để xem xét danh mục sản phẩm hiện có và nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới;
• và để cho phép quản lý thay đổi và khả năng thích ứng.

Theo WORLD ECONOMIC FORUM