Nét đẹp xây dựng

Nét đẹp công trường xây dựng:

Nữ kỹ sư NERU

1 Lượt thích

Neru kiểm tra công trường…

Một sắc đẹp cần được bảo tồn…