Giới thiệu chuyên mục TIẾNG ANH XÂY DỰNG

Thảo luận, trao đổi về kiến thức Tiếng Anh cơ bản cũng như chuyên ngành:

  • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
  • Tiếng Anh luyện thi chứng chỉ TOEIC, IELTS, TOEFL
  • Tiếng Anh phục vụ cho học tập, du học nghiên cứu tài liệu chuyên ngành
  • Tiếng Anh chuyên ngành hẹp: QC, QS, Kỹ sư hiện trường, Quản lý dự án, …