Giới thiệu chuyên mục THỂ THAO

Trao đổi thảo luận các vấn đề về luyện tập thể dục thể thao.
Sức khỏe là rất quan trọng để anh em có đủ sức chiến đấu và hoàn thành công việc.