Giới thiệu chuyên mục CƠ SỞ PHÁP LÝ

Trao đổi thảo luận các vấn đề pháp lý, luật pháp, quy chuẩn, tiêu chuẩn, … trong xây dựng:

  1. Pháp luật xây dựng Việt Nam
  2. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
  3. Các tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn chuyên ngành Việt Nam
  4. Các tiêu chuẩn nước ngoài: ASTM, ASHTO, JIS, AS, BS, Eurocodes, …

Bên cạnh đó cũng trao đổi sâu hơn về các vấn đề thực chiến:

  1. Hồ sơ pháp lý dự án
  2. Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
  3. Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình