Giới thiệu chuyên mục CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

Diễn đàn Sinh viên xây dựng hiện được tổ chức thành các CHUYÊN MỤC riêng biệt với các chủ đề liên quan đến từng lĩnh vực chuyên ngành cụ thể. Tuy nhiên sẽ có rất nhiều các vấn đề các bạn quan tâm nhưng

  1. Không thể liệt kê vào các chuyên mục hiện có,
  2. Hoặc các chủ đề liên quan đến hoạt động của diễn đàn,
  3. Cách thức đăng bài, cách sử dụng và làm quen với diễn đàn.

Tất cả những chủ đề như thế các bạn có thể đăng trong chuyên mục CÁC VẤN ĐỀ CHUNG