Giới thiệu chuyên mục BIM (MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH)

Mô hình thông tin xây dựng - Building Information Modeling (BIM) là một quy trình liên quan tới việc tạo lập và quản lý những đặc trưng kỹ thuật số (được gọi là mô hình thông tin kỹ thuật số) trong các khâu thiết kế, thi công và vận hành các công trình.

Chuyên mục này dành riêng cho việc trao đổi, thảo luận các vấn liên quan đến BIM:

  1. Quy trình lập, triển khai BIM
  2. Ứng dụng BIM
  3. Cập nhật các quy định pháp luật, tiêu chuẩn về BIM
  4. Ứng dụng BIM lập biện pháp thi công

Và tất nhiên còn rất nhiều các chủ đề liên quan khác nữa.