Chuyển đổi Đào tạo Kiến trúc với Virtual Reality (Thực tế ảo) và Augmented Reality (Thực tế tăng cường)

Ngành kiến trúc đã trải qua những thay đổi đáng kể, chủ yếu được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong ứng dụng công nghệ. Các kiến trúc sư, từ lâu được coi là những người theo chủ nghĩa tương lai của thế giới xây dựng, hiện đang sử dụng các kỹ thuật và tài nguyên tiến bộ, đồng thời mở rộng các ví dụ sử dụng các công nghệ như Thực tế tăng cường (AR) và Thực tế ảo (VR). Quá trình chuyển đổi này mở rộng ra ngoài hoạt động chuyên môn sang giáo dục đào tạo kiến trúc, mang lại cơ hội xác định lại cách tiếp cận của các kiến trúc sư đối với nghề của họ.

Những tiến bộ trong công nghệ máy tính đã cho phép các kiến trúc sư mô hình hóa các thiết kế của họ một cách chính xác và chi tiết. Các công nghệ thực tế tăng cường đã giúp ngành này phát triển vượt bậc, mang đến cho người thực hành khả năng thiết kế nguyên mẫu một cách trực quan và không gian, đồng thời tích hợp chúng vào môi trường vật lý. Tác động tiềm tàng của những công nghệ này đối với giáo dục kiến trúc là một chủ đề ngày càng được quan tâm.

Sự phát triển và tiến bộ của các công cụ được sử dụng để biểu diễn kiến trúc gắn liền với sự tiến bộ của phần mềm thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (CAD: computer-aided design). Quá trình này bắt đầu vào những năm 1950 với dự án phòng không Môi trường mặt đất bán tự động (SAGE: Semi-Automatic Ground Environment) tại Phòng thí nghiệm Lincoln của MIT. Tiếp theo đó là sự phát triển nhanh chóng của các chương trình CAD, mô hình hóa rắn, giao diện thiết kế tham số và các chương trình hoạt hình. Phát triển song song là sự xuất hiện của các công nghệ tiên tiến như VR, AR, thực tế hỗn hợp.

Dòng thời gian của Charles M. Eastman mô tả rõ ràng sự chuyển đổi từ những công nghệ thô sơ như Sketchpad sang thực tế ảo phức tạp. Sau khi được thương mại hóa, thực tế tăng cường (AR) đã phát triển thành một công cụ tương tác với công dụng mạnh mẽ trong việc thiết kế không gian và tòa nhà. Cho dù đó là thông qua màn hình gián tiếp đeo trên đầu, thiết bị di động, tương tác được phản chiếu hay tương tác nhúng liên quan đến nhiều màn hình và máy chiếu, thực tế tăng cường đang thay đổi cách các kiến trúc sư và sinh viên kiến trúc tương tác với bản thiết kế của họ.

Trong giáo dục kiến trúc, xưởng thiết kế đóng vai trò là điểm cơ bản để sinh viên trau dồi năng khiếu thiết kế của mình. Tuy nhiên, vẫn còn các vấn đề, đặc biệt là trong việc thể hiện các thiết kế ở quy mô thu nhỏ hơn. Có xu hướng gặp khó khăn trong việc hiểu các mối quan hệ và tỷ lệ không gian khi làm việc trên các mô hình thu nhỏ của các kết cấu lớn hơn, thường tạo ra khoảng cách trong việc hiểu các mối quan hệ và tỷ lệ không gian. Các công cụ truyền thống thường tạo ra các hình thức phi văn bản hóa mà bỏ qua dữ liệu quan trọng về con người-môi trường và các mối quan hệ cần thiết để thiết kế hiệu quả.

Công nghệ thực tế tăng cường (AR) đưa ra một giải pháp đầy hứa hẹn cho những thách thức này. Không giống như các mô hình truyền thống, AR cho phép sinh viên truy cập thông tin về các vật thể đồng thời trải nghiệm nó trong thế giới thực. AR có thể loại bỏ khoảng cách giữa môi trường ảo và vật lý, tập trung vào việc đánh giá xu hướng của học sinh đối với cách thể hiện mới và thậm chí khuyến khích họ nghĩ về thiết kế không gian trong một thế giới kết hợp.

Ngoài ra, việc hiểu các kết cấu và đi sâu vào quá trình xây dựng là rất quan trọng đối với sinh viên kiến trúc. Môi trường lý thuyết truyền thống thường không cung cấp được sự hiểu biết thấu đáo về hình thức, tỷ lệ và không gian. Thực tế ảo trong giáo dục kiến trúc giải quyết những thách thức này bằng cách cho phép tích hợp các chuyến tham quan ảo vào chương trình giảng dạy. Thông qua các chuyến tham quan ảo, sinh viên có thể vượt qua những hạn chế về địa lý và tài chính, tiếp cận các địa danh kiến trúc nổi tiếng và khám phá các thiết kế trong không gian cá nhân của mình. Họ cũng có thể nghiên cứu các trường hợp ở quy mô khác nhau - từ môi trường đô thị đến các chi tiết xây dựng nhỏ.


Giáo dục kiến trúc thực tế ảo mang lại khả năng giới thiệu các sản phẩm cuối cùng thực tế trong môi trường ảo đắm chìm, cung cấp cho các bên liên quan và đồng nghiệp trải nghiệm hữu hình về quá trình thiết kế của họ. Việc giảng viên tích hợp các công cụ và thành phần sẽ hướng sự chú ý của sinh viên đến các yếu tố kiến trúc quan trọng, thúc đẩy kết quả học tập tốt hơn. Ngoài ra, VR cho phép sinh viên tiếp cận các chế độ xem không thể có trong đời thực, chẳng hạn như chế độ xem toàn cảnh của một cấu trúc cao chót vót.

Trong khi thực tế ảo đang có những bước tiến đáng kể thì thực tế tăng cường cũng đang thu hút được sự chú ý trong giáo dục kiến trúc. Thực tế tăng cường mang lại những lợi thế độc đáo, bao gồm hợp tác từ xa cho sinh viên thiết kế, các tùy chọn biểu diễn dữ liệu thay thế thông qua việc tích hợp các công nghệ VR, BIM và AR cũng như hiểu biết sâu sắc hơn về sự phức tạp của kiến trúc. Trực quan hóa hấp dẫn, trình diễn các thiết kế sống động, các chuyến tham quan ảo và các phương pháp trình bày dữ liệu thay thế là những lợi ích chính mà thực tế tăng cường trong giáo dục kiến trúc mang lại.

Khi bối cảnh giáo dục kiến trúc bao gồm các công nghệ thực tế ảo và tăng cường, một sự chuyển đổi có tầm nhìn đang diễn ra. Sức mạnh tổng hợp của những công nghệ này đang định hình lại cách các kiến trúc sư được đào tạo và tham gia vào các thiết kế của họ. Bằng cách giải quyết những thách thức đặt ra bởi các phương pháp trình bày truyền thống, trải nghiệm học tập dựa trên công nghệ, phong phú hơn có thể thay thế các phương pháp giảng dạy thông thường. Trang bị cho sinh viên các công cụ kỹ thuật số cho phép họ dự đoán nhu cầu trong tương lai của các kiến trúc sư trong việc thiết kế cho một thế giới vật lý ngày càng số hóa

Việc tích hợp thực tế ảo và tăng cường vào giáo dục kiến trúc không phải là một xu hướng công nghệ mà nó là một bước tiến trong tương lai của thiết kế kiến trúc. Tác động của những công nghệ này thể hiện rõ ràng trong sự chuyển đổi của xưởng thiết kế, thu hẹp khoảng cách vật lý ảo và xu hướng thị trường năng động đòi hỏi các kiến trúc sư được trang bị những kỹ năng công nghệ mới nhất. Khi làn sóng công nghệ tiếp tục thâm nhập vào giáo dục kiến trúc, tương lai hứa hẹn một bối cảnh nơi sinh viên kiến trúc không chỉ là nhà thiết kế mà còn là những nhà tương lai học, những người dự đoán và phát triển để đáp ứng nhu cầu đang thay đổi của xã hội.

SVXD lược dịch theo ArchDaily